Industriële Wetenschappen: tweede en derde graad TSO

In de studierichting industriële wetenschappen krijg je een algemene vorming waarbij de nadruk vooral ligt op wiskunde en wetenschappen. Omdat deze richting een ideale voorbereiding is op hogere (technische) studies, is een grondige studie van talen onontbeerlijk.

Instromen na een 2de jaar ASO vormt helemaal geen probleem. Wie na een derde jaar ASO verder wil studeren in IW zal zo vlug mogelijk de opgelopen achterstand wat betreft mechanica en elektriciteit moeten wegwerken.
Wiskunde zou geen probleem mogen vormen als je de richting Latijn-wiskunde of economie-wiskunde volgde. Het leerplan wiskunde van industriële wetenschappen stemt overeen met het gevolgde leerplan van boven genoemde studierichtingen.
Vanaf het vijfde leerjaar industriële wetenschappen krijg je 8 uur wiskunde, een uitdaging waar je niet ondoordacht aan mag beginnen.

Voor wie?
Als je erg geïnteresseerd bent in wiskunde en als je bereid bent veel tijd en energie te steken in deze theoretische studie, kan je kiezen voor deze veeleisende opleiding.

Toekomst
De wetenschappelijke basis die je hebt verworven in industriële wetenschappen laat je toe elke richting in het hoger onderwijs aan te vatten. De studies industrieel ingenieur of aan andere universitaire opleiding (positieve wetenschappen) genieten de voorkeur bij de meeste afgestudeerden. De ruime algemene vorming opent eveneens perspectieven voor elke andere studierichting op hoger niveau.


GIP
(Geïntegreerde proef)
Tijdens het laatste jaar moet je een GIP voorbereiden.
De geïntegreerde proef vormt een andere en belangrijke uitdaging voor de leerlingen van het zesde en zevende leerjaar.
In het begin van het schooljaar zal men je vragen een onderwerp uit je vakgebied te kiezen. Dit onderwerp zal je zowel theoretisch als praktisch moeten uitdiepen.

Andere vakken komen hierbij eveneens aan bod.
Bijvoorbeeld: tijdens de les Nederlands of PAV leer je hoe je jouw GIP moet presenteren en verdedigen.
Je mentor of je begeleider zal je gedurende heel het jaar van op de achtergrond begeleiden, bevragen en corrigeren.

Deze aanpak vraagt dat je bereid bent om in een open dialoog samen te werken met je mentor (en eventueel een medeleerling).

De GIP wordt tussentijds geëvalueerd (Kerstmis en Pasen) door een jury van leraren en deskundigen uit het bedrijfsleven. Op basis hiervan kun je de nodige correcties doorvoeren voor een geslaagde eindevaluatie.

LESSENTABEL TWEEDE EN DERDE GRAAD IW

ALGEMENE VAKKEN
3IW
4IW
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Geschiedenis 1u 1u
Informatica 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Chemie 1u 1u
Engels 2u 2u
Frans
3u
3u
Fysica
1u
1u
Wiskunde
5u
5u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   
Elektriciteit-Elektronica:
elektriciteit, elektronica
4u
4u
Mechanica
2u
2u
Elektromechanische processen        
4u
4u
TOTAAL
34u
34u
BASISVORMING
5IW
6IW
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
3u
3u
Wiskunde
8u
8u
SPECIFIEK GEDEELTE
   
Engels
2u
2u

Industriële wetenschappen processen:
 elektriciteit
 elektronica en lab
 mechanische analyses (met lab en tekenen)  automatisering

9u
9u
Toegepaste chemie
2u
2u
Toegepaste fysica
2u
2u
TOTAAL
34u
34u

 

 

Terug naar overzicht Studierichtingen

Industriële informatie-en communicatietechnieken

Nood aan een Industriële ICT-richting?
De industrie zegt dat er een structureel tekort is aan ICT-specialisten niveau secundair onderwijs. Deze technici kunnen in een industriële omgeving computersystemen en netwerken installeren, in bedrijf stellen en onderhouden.
Wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden? Voldoende inzicht in de sturing van een industrieel proces. Kennis van de software van de besturingssystemen om daar waar nodig in een computertaal mee te communiceren. De technische vaardigheid om met randapparatuur het proces of netwerk te sturen.
Geen wonder dat kleine en grote bedrijven, waar de informaticatoepassingen doodgewoon zijn, nood hebben aan zulke technici. Onze school wil met de technische opleiding ICT beantwoorden aan deze vraag van bedrijven.

ICT, iets voor jou?
Wil je meer met jouw PC doen dan alleen maar op het Internet surfen? Interesseert het je om zelf een PC op te bouwen? Wil je leren hoe je een PC-netwerk opzet, hoe je communiceert tussen Pc's en netwerken? Wil je zelf programma's schrijven en stap voor stap de elektronica aanleren om allerlei apparaten aan jouw PC aan te sluiten? Als je een sterke interesse hebt voor deze moderne technologieën en hun industriële toepassingen en een voorkeur hebt voor een directe, praktische aanpak, dan is onze ICT opleiding wellicht iets voor jou ...

Stage
Een technische richting betekent dat kennis in de eerste plaats ten dienste staat van te verwerven vaardigheden. De inzichten zijn er daarom op gericht een proces mee te sturen. Ze worden aangeleerd en ingeoefend in de vakken van het fundamentele gedeelte.
De praktijk in de labo's laat al iets vermoeden van de concrete sturing van zulk een industrieel proces.
Maar, de stage in een bedrijf vult je praktijkervaring gepast aan en plaatst die in een toekomstperspectief.
Bovendien word je ondergedompeld in de wereld van een voor jou niet zo bekende bedrijfscultuur!

Wie kan instromen?
Kies je voor deze technische studierichting, dan verwachten we bij jou een sterke interesse voor de moderne technologie en zeker voor de industriële toepassingen daarvan. Via deze richting word je ICT-technicus; dat betekent technisch talent en een voorkeur voor een praktische aanpak. Het fijn technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur. De opdrachten veronderstellen aanleg voor logisch, probleemoplossend denken en handelen zonder koppeling aan een wiskundige of wetenschappelijke benadering.
Als dit jou past mag je vanuit een 4de jaar secundair (TSO of ASO) beginnen.

Toekomstmogelijkheden
De richting sluit aan bij een behoefte op de arbeidsmarkt. Je kan daarom aan de slag als ICT-technicus in een klein of groter bedrijf. Daar word je de ankerman/vrouw waar men beroep op doet om het computergestuurde proces te onderhouden of bij te sturen. Dit diploma biedt je perspectieven om door te groeien naar verantwoordelijke functies binnen een bedrijf! Voor de theoretisch sterkere leerling is een graduaatopleiding een haalbare kaart.

LESSENTABEL INDUSTRIELE INFORMATIE-EN COMMUNICATIETECHNIEKEN

BASISVORMING
5ICT
6ICT
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
2u
2u
Wiskunde
2u
2u
SPECIFIEK GEDEELTE
   
Engels
2u
2u
Besturingssoftware en programmeertalen
5u
3u
Industriële computernetwerken en labo
1u
3u
Industriële elektriciteit en labo
3u
3u
Interfacetechnieken en labo
1u
3u
Micro-elektroncia en labo
4u
2u
Procescontrole en labo
6u
6u
TOTAAL
34u
34u

Terug naar overzicht Studierichtingen


Elektromechanica: tweede en derde graad TSO

De studierichting elektromechanica is weggelegd voor alle jongeren die geboeid zijn door technieken. Als je de technische component mechanica grondig wil verkennen en als je interesse hebt voor de praktische realisatie ervan, dan krijg je in deze studierichting een ideale basis. Maar bij de realisatie hiervan is een gedegen kennis van elektriciteit noodzakelijk. Naast een grondige studie van elektriciteit en mechanica, komt ook een ruime algemene vorming aan bod.

Voor wie?
Als je theoretische vorming graag koppelt aan de technische realisatie ervan, is dit de gepaste studierichting.

Toekomst
Deze theoretisch-technische studierichting bereidt je voor op hoger onderwijs van het korte type, maar een directe inschakeling in het bedrijfsleven blijft na het zesde leerjaar ook mogelijk.
De meeste afgestudeerden volgen een graduaatopleiding.

GIP (Geïntegreerde proef)

LESSENTABEL TWEEDE EN DERDE GRAAD ELEKTROMECHANICA

ALGEMENE VAKKEN
3EM
4EM
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Informatica 1u 1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Engels 2u 2u
Wiskunde 4u 4u
Toegepaste chemie
1u
1u
Toegepaste fysica
1u
1u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   
Elektriciteit
3u
3u
Schakeltechnieken:
technologie praktijk, elektriciteit
2u 2u
Mechanica
2u
2u
Realisaties mechanica:
praktijk tekenen, technologie
praktijk mechanica

6u
6u
TOTAAL
34u
34u
BASISVORMING
5EM
6EM
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
2u
2u
Wiskunde
4u
4u
SPECIFIEK GEDEELTE
   
Engels
2u
2u
Elektromechanische processen 6u 8u
Mechanica:
hydraulica en pneumatica
(met lab en mechanisch tekenen)8u

 

5u

Elektriciteit:
automatisering
elektropneumatica
PLC
4u 5u
TOTAAL
34u
34u

Terug naar overzicht Studierichtingen


 

Elektriciteit-Elektronica: tweede en derde graad TSO

In de tweede graad elektriciteit-elektronica, kan je al uitgebreid kennismaken met de alsmaar ruimere toepassingen in deze vakgebieden. Wens je je verder te specialiseren, dan kun je je in de derde graad voorbereiden op het behalen van een beroepskwalificatie. Deze richting biedt ook mooie perspectieven op een geslaagde loopbaan in het onderwijs.

Voor wie?
Je voorkennis elektriciteit-elektronica in de tweede graad is een vereiste om te starten in de derde graad elektriciteit-elektronica. Beschik je vanuit je vooropleiding over onvoldoende voorkennis, maar heb je een uitgesproken interesse voor de richting elektriciteit-elektronica, dan kun je je achterstand inhalen tijdens de eerste lessen van het vijfde jaar. Deze 'snelcursus', aangevuld met een ernstige brok zelfstudie, moet je in staat stellen aan te sluiten bij het kennisniveau van het vijfde jaar elektriciteit-elektronica.

Toekomst
Bedrijven zullen je omwille van je praktisch-theoretische opleiding erg graag inschakelen in hun personeelsbestand. De bijzonder snelle evolutie in de elektronicawereld zal uitmonden in een blijvende vraag naar gespecialiseerden in dit vakgebied.
Met je vooropleiding elektriciteit-elektronica zit je ook goed om je verder te bekwamen in het hoger onderwijs: verdere specialisatie biedt je later nog ruimere perspectieven!

GIP (Geïntegreerde proef)

LESSENTABEL TWEEDE EN DERDE GRAAD ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA

ALGEMENE VAKKEN
3EE
4EE
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Informatica 1u 1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Engels 2u 2u
Wiskunde 4u 4u
Toegepaste chemie
1u
1u
Toegepaste fysica
1u
1u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   
Elektriciteit
3u
3u
Schakeltechnieken:
technologie, praktijk elektriciteit
2u 2u
Mechanica
2u
2u

Elektronica
technische bouwstenen,
meten, algoritme

6u
6u
TOTAAL
34u
34u
BASISVORMING
5EE
6EE
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
2u
2u
Wiskunde
4u
4u
SPECIFIEK GEDEELTE
   
Engels
2u
2u
Elektronische en elektrische processen in functie van projecten:
elektronica (analoge en digitale technieken)
elektriciteit (elektro-en vermogenstechnieken)
ICT (informatica en communicatietechnieken)
automatisering (PLC en regeltechnieken)
projecten

4u
2u
4u
2u
6u

2u
2u
2u
4u
8u
TOTAAL
34u
34u

Terug naar overzicht Studierichtingen


 

 

 

Elektrotechnieken: tweede graad TSO

Elektrische Installatietechnieken: derde graad TSO

In de studierichting elektrotechnieken maak je kennis met de praktische toepassingen van elektriciteit zoals huisinstallaties, de bouw en de werking van elektrische toestellen en sturingen. Daarom breng je veel tijd door in de tekenklas, het labo en de werkplaats.

Voor wie?
Als je erg geïnteresseerd bent in elektriciteit en als je op je achttiende als elektricien wil gaan werken, is dit voor jou de geschikte opleiding.

Toekomst
Naast een job in het bedrijfsleven kun je in onze school een specialisatie stuur-en bewakingstechnieken volgen.
Dit getuigschrift geeft je ruimere mogelijkheden binnen je vakgebied.

GIP (Geïntegreerde proef)

Stage
Gedurende een korte stage in de industrie kun je als zesde-of zevendejaars je kennis toetsen aan het concrete bedrijfsleven. Je leert er werken met de nieuwste technieken in jouw vakgebied en dit in een dagdagelijkse werksituatie. Wat je tijdens je opleiding aan theoretische en praktische kennis opdeed, ervaar je nu aan den lijve.

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD ELEKTROTECHNIEKEN
ALGEMENE VAKKEN
3ET
4ET
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Informatica 1u 1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Wiskunde 3u 3u
Engels 1u 1u
Toegepaste fysica
1u
1u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   
Elektriciteit
3u
3u

Installatiemethoden en realisaties
technisch tekenen, installatietechnieken,...
praktijk


5u
8u


5u
8u

TOTAAL
34u
34u
LESSENTABEL DERDE GRAAD ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN
BASISVORMING
5EIT
6EIT
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
2u
2u
Wiskunde
2u
2u
SPECIFIEK GEDEELTE
   
Automatisering
4u
4u
Elektriciteit en lab
5u
4u
Installatiemethoden:
installatieleer
technisch tekenen
pneumatica,...
5u
4u

Realisaties elektriciteit:
regeltechniek
PLC
elektronica

digitale technieken
praktijk
stages 

8u
10u
 
TOTAAL
34u
34u

Terug naar overzicht Studierichtingen


Houttechnieken: tweede en derde graad TSO

In de studierichting houttechnieken leer je alles wat tegenwoordig aan bod komt in de schrijnwerkerij en de meubelmakerij: je maakt kennis met moderne materialen - die je uittest in het labo - en je leert de meeste houtbewerkingstechnieken aan . Tijdens je vorming leer je gebruik maken van alle houtbewerkingsmachines, waaronder ook moderne CNC-machines.

Voor wie?
Deze richting sluit aan op het tweede jaar bouw-en houttechnieken. Maar, als je graag werkt met hout als grondstof kun je deze richting ook nog starten vanaf de 2de graad.

Toekomst
Na deze opleiding kun je aan de slag als schrijnwerker of meubelmaker. Verdere specialisatie is mogelijk.

GIP (Geïntegreerde proef)

Stage
Gedurende een korte stage in de industrie kun je als zesde-of zevendejaars je kennis toetsen aan het concrete bedrijfsleven. Je leert er werken met de nieuwste technieken in jouw vakgebied en dit in een dagdagelijkse werksituatie. Wat je tijdens je opleiding aan theoretische en praktische kennis opdeed, ervaar je nu aan den lijve.

LESSENTABEL TWEEDE EN DERDE GRAAD HOUTTECHNIEKEN

ALGEMENE VAKKEN
3HT
4HT
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Informatica 1u 1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Wiskunde 3u 3u
Engels
1u
1u
Toegepaste fysica
1u
1u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   

Organisatie hout:
technisch tekenen, materialenleer,gereedschappenconstructieleer,...

5u
5u
Mechanica
1u
1u
Elektriciteit 1u 1u
Praktijk hout
9u
9u
TOTAAL
34u
34u
BASISVORMING
5HT
6HT
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
2u
2u
Wiskunde
2u
2u
SPECIFIEK GEDEELTE
   

Onderzoek:
meet-en regeltechniek
sterkteleer, laboratorium,
stijlleer, vormgeving,
elektriciteit, pneumatica,...

5u
4u
Organisatie:
technisch tekenen
technologie, materialen
kostprijsberekening, planning,..
   
7u
8u
Realisaties hout:
praktijk
stages

10u
0u

8u
2u
TOTAAL
34u
34u

 

Terug naar overzicht Studierichtingen


Mechanische (vormgevings)technieken: tweede en derde graad TSO

Tijdens de opleiding mechanische technieken (2de graad) en mechanische vormgevingstechnieken (3de graad) leer je werken met de meest voorkomende vormgevingsmachines. (freesmachine, draaibank, ...) Elektrisch-en gassmeltlassen komen ook aan bod. Je leert machines instellen en afstellen, meten en interpreteren, fouten lokaliseren en herstellen.
Uiteraard maak je hierbij gebruik van moderne technieken zoals CAD-tekenen en CNC. Basiskennis van elektrische motoren is daarbij noodzakelijk.

Voor wie?
Als je geïnteresseerd bent in mechanische vormgeving in al haar aspecten, kun je je na de eerste graad verder vormen tot een bekwame mecanicien.

Toekomst
De metaalverwerkende nijverheid biedt je een brede waaier van mogelijkheden. Verdere specialisatie is uiteraard ook mogelijk.

GIP (GEINTEGREERDE PROEF)

Stage
Gedurende een korte stage in de industrie kun je als zesde-of zevendejaars je kennis toetsen aan het concrete bedrijfsleven. Je leert er werken met de nieuwste technieken in jouw vakgebied en dit in een dagdagelijkse werksituatie. Wat je tijdens je opleiding aan theoretische en praktische kennis opdeed, ervaar je nu aan den lijve.

LESSENTABEL TWEEDE EN DERDE GRAAD MECHANISCHE (VORMGEVINGS)TECHNIEKEN

ALGEMENE VAKKEN
3MT
4MT
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Informatica 1u 1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Wiskunde
3u
3u
Engels 1u 1u
Toegepaste fysica
1u
1u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   
Realisaties mechanische constructies:
mechanica, technisch tekenen
vormgeving
praktijk mechanische technieken
praktijk lassen

6u

8u
2u

6u

8u
2u
TOTAAL
34u
34u
BASISVORMING
5MVT
6MVT
Godsdienst
2u
2u
Aardrijkskunde
1u
1u
Frans
2u
2u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Nederlands
2u
2u
Wiskunde
2u
2u
SPECIFIEK GEDEELTE
   
Realisaties mechanische vormgeving:
vormgeving, mechanica, technisch tekenen, materialenleer, machineonderdelen,werkvoorbereiding, mechanische realisaties
11u
11u
Praktijk en stage 11u 11u
TOTAAL
34u
34u

Terug naar overzicht Studierichtingen


Elektrische installaties en industriële elektriciteit: tweede en derde graad BSO en specialisatiejaar

Voor wie?
Elektriciteit als energiebron kent enorm veel toepassingen.
In de studierichting elektrische installaties maak je hiermee uitvoering kennis, zowel op theoretisch als op praktisch vlak.
Zo leer je hoe je een huisinstallatie moet ontwerpen, realiseren én onderhouden. Het aansluiten, herstellen en onderhouden van elektrische toestellen en motoren zal evenmin een probleem voor je vormen als volleerd "elektricien".
Omdat in het moderne bedrijfsleven "PLC-sturingen" niet meer weg te denken zijn, besteden we tijdens je opleiding ruimschoots aandacht aan de technische aspecten hiervan.
De (grootschalige) industriële toepassingen van elektriciteit zijn enorm. In het specialisatiejaar "industriële elektriciteit" vormen we daarom vakbekwame en gespecialiseerde "industriële" elektriciens.

Toekomst
Een geschoold (onderhouds-) elektricien is een welkome arbeidskracht in grote en kleine bedrijven. Op het einde van het zesde leerjaar kun je bovendien het getuigschrift van bedrijfsbeheer behalen. Zo heb je de mogelijkheid om je te vestigen als zelfstandig elektricien.

GIP (Geïntegreerde proef)

Stage
Gedurende twee korte stages in de industrie kun je als zesde-of zevendejaars je kennis toetsen aan het concrete bedrijfsleven. Je leert er werken met de nieuwste technieken in jouw vakgebied en dit in een dagdagelijkse werksituatie. Wat je tijdens je opleiding en eerdere studiebezoeken leerde, ervaar je nu aan den lijve.

LESSENTABEL TWEEDE EN DERDE GRAAD ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ALGEMENE VAKKEN
3BEI
4BEI
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
PAV
6u
6u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   
Elektriciteit
3u
3u
Uitvoeringsmethoden en praktijk:
technisch tekenen, installatieleer
praktijk

3u
17u

3u
17u
Informatica
1u
1u
TOTAAL
34u
34u
BASISVORMING
5BEI
6BEI
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
PAV
4u
4u
Wiskunde
1u
1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Elektriciteit en lab
4u
4u
Realisaties elektriciteit:
praktijk
stages
16u
14u
Uitvoeringsmethoden:
installatieleer
technisch tekenen
pneumatica
materialenkennis,...
5u
7u
TOTAAL
34u
34u


LESSENTABEL DERDE GRAAD SPECIALISATIE INDUSTRIELE ELEKTRICITEI
T

BASISVORMING
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
PAV
4u
Engels
2u
Wiskunde
2u
SPECIFIEK GEDEELTE
Realisaties:
praktijk
stages 
10u
Uitvoeringsmethoden:
automatie
elektrische machines
PLC
labo
pneumatica
mechanismen
10u
TOTAAL
32u

Terug naar overzicht Studierichtingen


Houtbewerking en industriële houtbewerking: tweede en derde graad BSO en specialisatiejaar


Voor wie?
Meubels ontwerpen en maken; ramen en/of trappen opmeten, maken en installeren ... het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Daarom voorzien we in je opleiding tot houtbewerker zowel praktische als theoretische lessen om je inzicht te laten verwerven in de juiste constructie- en werkmethoden en om materialen en gereedschappen juist en veilig te leren gebruiken. Via grondig voorbereide oefeningen en door het maken van werkstukken vormen we je tot een beloftevolle vakman. Informaticatoepassingen mogen niet ontbreken in de opleiding van een modern geschoolde vakbekwame houtbewerker. Met de modernste computertechnieken proberen we aan deze eis tegemoet te komen. Grootschalige, industriële houtbewerking vraagt om aangepaste en deskundig gevormde houtbewerkers. Daarom richten we een specialisatiejaar "industriële houtbewerking" in. Als kandidaat "industrieel houtbewerker" ervaar je de noodzaak je voortdurend te moeten specialiseren in industriële houtbewerkingsvaardigheden. Hieraan komen we ruimschoots tegemoet door je bij ons te laten kennis maken met de modernste industriële houtbewerkingsmachines (CNC, informaticatoepassingen,...)

Toekomst
Na de geschetste vorming kan je aan de slag als schrijnwerker, meubelmaker, interieurbouwer of trappenmaker in een houtverwerkend bedrijf. Op het einde van het zesde leerjaar kun je bovendien het getuigschrift van bedrijfsbeheer behalen. Zo kunnen "ondernemende" jongeren zich als zelfstandige vestigen. Er zijn ook doorgroeimogelijkheden als je met een creatieve ingesteldheid kan inspelen op nieuwe trends in de wereld van de toepassingen van hout.

GIP (Geïntegreerde proef)

Stage
Gedurende twee korte stages in de industrie kun je als zesde-of zevendejaars je kennis toetsen aan het concrete bedrijfsleven. Je leert er werken met de nieuwste technieken in jouw vakgebied en dit in een dagdagelijkse werksituatie. Wat je tijdens je opleiding en eerdere studiebezoeken leerde, ervaar je nu aan den lijve.

LESSENTABEL TWEEDE EN DERDE GRAAD HOUT

BASISVORMING
3BH
4BH
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
PAV
6u
6u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   
Realisaties hout:
technisch tekenen,gereedschappen
constructieleer,materialenleer, machineleer
praktijk
                 

5u

18u

5u

18u

Informatica
1u
1u
TOTAAL
34u
34u
BASISVORMING
5BH
6BH
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
PAV
4u
4u
Wiskunde
1u
1u
SPECIFIEK GEDEELTE
   
Houtbewerking:
technisch tekenen
constructieleer
stijlleer en woninginrichting
machineleer
bestekrekenen
beroepseconomie
toegepaste wetenschappen: elektriciteit      
9u
9u
Praktijk en stages 16u 16u
TOTAAL
34u
34u

LESSENTABEL DERDE GRAAD SPECIALISATIE INDUSTRIELE HOUTBEWERKING

BASISVORMING
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
PAV
4u
Engels
2u
Wiskunde
2u
SPECIFEK GEDEELTE
Industriële houtbewerking:
technisch tekenen
organisatie
uitvoeringstechnieken
materialenkennis
planning     

 

6u

Praktijk en stages 14u
TOTAAL
32u

Terug naar overzicht Studierichtingen


Basismechanica: 1ste leerjaar 2de gr. BSO

Metaal: 2de leerjaar 2de gr. BSO

Voor wie?
In de richting basismechanica leer je werken met de meest voorkomende vormgevingsmachines zoals een freesmachine, een draaibank, ...
Degelijk vakwerk vereist een juiste instelling en afstelling van de gebruikte machines. Maatwerk veronderstelt dat je correct leert meten en gegevens interpreteren.

Bovendien leer je elektrisch en gassmeltlassen.
Deze vaardigheden zijn op de huidige arbeidsmarkt voor een goede metaalbewerker onmisbaar.
M.a.w. tijdens je opleiding tot metaalbewerker besteden we vooral aandacht aan je praktische vorming.

Toekomst
De achtergrondinformatie die je opdoet in de algemene en technische vakken, geeft je een ruimere menselijke en technische kijk op je later beroepsleven als paswerker, draaier, frezer, ...
Na de tweede graad kun je in onze school overgaan naar de derde graad lassen-constructie of centrale verwarming en sanitaire installaties.

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD -BASISMECHANICA

                                
ALGEMENE VAKKEN
3BBM
4BBM
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
PAV
6u
6u
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
   

Realisaties mechanische constructies:
mechanica, technisch tekenen, technologie
praktijk mechanische technieken
praktijk lassen
praktijk sanitair-centrale verwarming    


5u
16u
2u
0u

5u
14u
2u
2u
Informatica
1u
1u
TOTAAL
34u
34u

Terug naar overzicht Studierichtingen


Lassen-constructie en fotolassen: derde graad BSO en specialisatiejaarVoor wie?
In de afdeling lassen-constructie spelen we in op de toenemende vraag naar gespecialiseerde lassers.
Daarom leren we je autogeen-en elektrisch lassen.
Andere bijzondere lastechnieken ontbreken evenmin op je programma.
Dit gebeurt o.a. via een hele reeks (handlas-)oefeningen zoals lassen met halfautomaat (MIG), lassen van aluminium en roestvrij staal (TIG), autogeen lassen, snijden, plasmasnijden, werken met plaatschaar en plooibank, smeden, solderen van koper, bewerken van kunststoffen, ...
We vinden het belangrijk dat je een lasprocédé zelfstandig leert opstellen, dat je de juiste elektrode leert kiezen, dat je leert rekening houden met mogelijke vervormingen en dat je een correcte en veilige werkwijze leert volgen. Na het zesde jaar kun je je tijdens een zevende jaar specialiseren in "fotolassen". Je krijgt dan een ruimere vorming in de verschillende lasprocédés zodat je de arbeidsmarkt kan betreden als een "gekwalificeerd" lasser.

Toekomst
Een goed geschoolde lasser zal weinig problemen ondervinden op de arbeidsmarkt. Zowel grote ondernemingen als kleine bedrijven hebben regelmatig vacatures die aansluiten bij deze opleiding.
Op het einde van het zesde leerjaar kun je bovendien het getuigschrift van bedrijfsbeheer behalen. Zo kunnen ondernemende jongeren zich als zelfstandige vestigen.

GIP (Geïntegreerde proef))

Stage
Gedurende twee korte stages in de industrie kun je als zesde-of zevendejaars je kennis toetsen aan het concrete bedrijfsleven. Je leert er werken met de nieuwste technieken in jouw vakgebied en dit in een dagdagelijkse werksituatie. Wat je tijdens je opleiding en eerdere studiebezoeken leerde, ervaar je nu aan den lijve.

LESSENTABEL DERDE GRAAD BSO LASSEN-CONSTRUCTIE
BASISVORMING
5BLC
6BLC
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
PAV
4u
4u
Wiskunde
1u
1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Lassen-constructie:
technisch tekenen
technologie
werkmethode
materialen
plaatbewerkingstechnieken
     
7u
8u
Praktijk en stages 18u 17u
TOTAAL
34u
34u
LESSENTABEL DERDE GRAAD BSO FOTOLASSEN
BASISVORMING
  7BFL
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
PAV
4u
Engels
2u
Wiskunde
2u
SPECIFIEK GEDEELTE
Realisaties:
lab lasonderzoek
uitvoeringstechnieken
     
6u
Praktijk en stages 14u
TOTAAL
32u

 

 

Terug naar overzicht Studierichtingen


Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties - Verwarmingsinstallaties: derde graad BSO en specialisatiejaar


Voor wie?
Als je later aan de slag wil als installateur van centrale verwarming en sanitaire installaties, dan leer je tijdens deze opleiding alle vaardigheden en technieken die daarvoor nodig zijn. Zo leer je een verwarmingsinstallatie berekenen en verneem je alles over het installeren en onderhouden van centrale verwarming, ketels en branders.

Het leren installeren van warmwatervoorzieningen en afvoerleidingen uit koper, staal of kunststof ontbreekt ook niet in je opleiding.
Na de derde graad kun je een specialisatiejaar "warmtetechnische installaties" volgen in onze school. In de loop van dit specialisatiejaar maak je grondig kennis met alle soorten warmte-installaties en de regeltechnische aspecten ervan. De nieuwste materialen (kunststof,...) en technieken leer je zowel theoretisch als praktisch kennen en toepassen. Omdat de "domotica"-markt ook op het vlak van warmte in volle expansie is, is dit specialisatiejaar ideaal om je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Toekomst
Deze opleiding leent zich voor onmiddellijke tewerkstelling als vakman-installateur of als onderhoudstechnicus van sanitaire installaties en centrale verwarming in de particuliere sector. Op het einde van het zesde leerjaar kun je bovendien het getuigschrift van bedrijfsbeheer behalen.
Voor ondernemende jongeren biedt onze school de mogelijkheid het bijkomende getuigschrift van brandertechnicus te behalen. Na enkele jaren ervaring kun je als zelfstandige een eigen zaak uitbouwen.

GIP (Geïntegreerde proef)

Stage
Gedurende twee korte stages in de industrie kun je als zesde-of zevenjaars je kennis toetsen aan het concrete bedrijfsleven. Je leert er werken met de nieuwste technieken in jouw vakgebied en dit in een dagdagelijkse werksituatie.Wat je tijdens je opleiding en eerdere studiebezoeken leerde, ervaar je nu aan den lijve.

LESSENTABEL DERDE GRAAD BSO CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES
BASISVORMING
5BCS
6BCS
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
PAV
4u
4u
Wiskunde
1u
1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Centrale verwarming en sanitaire installaties:
uitvoeringstechnieken
buisnetwerken
elektrische voorzieningen
brandertechnieken
sanitaire installatietechnieken
CV installatietechnieken    
9u
10u
Praktijk en stages 16u 15u
TOTAAL
34u
34u
LESSENTABEL DERDE GRAAD BSO VERWARMINGSINSTALLATIES
BASISVORMING
7BVI
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
PAV
4u
Engels
2u
Wiskunde
2u
SPECIFIEK GEDEELTE
Verwarmingsinstallaties:
planning
hydraulische schema's
kostprijs
CV-gasketelcombinaties
regelen, rapporteren     

6u
Praktijk en stages 14u
TOTAAL
32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht Studierichtingen

Se - n - se (Secundair na secundair) Stuur-en Beveiligingstechnieken

Voor wie?
Niet alleen in de bedrijfswereld, maar ook in de wereld van de domotica wordt er veel aandacht besteed aan veiligheidssystemen.
In het se - n - se stuur-en bewakingstechnieken zal men je grondig kennis laten maken met al de aspecten van een samenhangend veiligheidsplan voor de bedrijfs-en particuliere sector.

In het tweede luik van je opleiding leer je hoe men tegenwoordig sturingssystemen integreert in het bedrijfsleven.
Je leert deze ontwerpen, opstellen en installeren.

De wereld van de elektronica en informatica mogen geen geheimen meer hebben voor jou. Beide vakgebieden zijn onontbeerlijk om een veiligheidsinstallatie of een sturingssysteem perfect te laten functioneren.

Uiteraard zul je tijdens de lessen praktijk en tijdens de labo's toepassen wat je tijdens de theorielessen behandelde. Maar, een 2- weken durende stage en de geïntegreerde proef (GIP) zullen je in de loop van dit jaar pas echt laten kennismaken met je "werkveld".

In je opleiding vergeten we je algemene vorming niet.
Talen zijn noodzakelijk om je een weg te banen in de bedrijfswereld. Zij zullen dan ook op een praktische manier verder worden verkend.

Toekomst
Bedrijven, gespecialiseerd in het installeren van alarmsystemen en inbraakbeveiliging, bieden jou heel wat beroepsmogelijkheden.
Voel je er meer voor om je in te schakelen in het op punt stellen van sturingssystemen in het bedrijfsleven, dan krijg je met deze opleiding heel wat troeven in handen.

Onze school biedt de mogelijkheid dat je, mits het afleggen van een bijkomende proef, je kan vestigen als erkend installateur van veiligheidssystemen.
Naast het aangeboden vakkenpakket hecht men tijdens het se - n- se stuur-en bewakingstechnieken veel belang aan de stage en de GIP.

Stage
In de loop van het schooljaar volg je gedurende twee weken een bedrijfsstage die nauw aansluit bij je vakgebied. Je stagebegeleider helpt je bij het zoeken naar een geschikte geschikte stageplaats en zal je met raad en daad bijstaan bij eventuele moeilijkheden. Tijdens je stage zal de stagebegeleider een bezoek brengen aan het door jou gekozen bedrijf. Een tussentijdse evaluatie kan je dan eventueel helpen om je stage nog doelgerichter aan te pakken. Moet het gezegd dat een geslaagde stage vaak ruime perspectieven biedt op het werk?

LESSENTABEL DERDE GRAAD SE - N - SE STUUR- EN BEVEILIGINGSTECHNIEKEN

Godsdienst
(2u)
Realisaties beveiligingstechnieken:
kamerbewaking
inbraakdetectie
branddetectie
beveiliging,...
stages
14u
Realisaties industriële sturingen:
procesevaluatie
bussystemen
PLC
visualisatie
aandrijvingen,...
stages
14u
TOTAAL
(30)/28u

Terug naar overzicht Studierichtingen

Se - n - se (Secundair na secundair) Computergestuurde mechanische productietechnieken

Voor wie?
Wil je jouw kansen op de arbeidsmarkt verhogen? Wil je in aanmerking komen voor hoger gekwalificeerde jobs? Wil je jouw technische horizonten verruimen uit pure interesse? Wil je voldoende "gewapend" meewerken aan de verdere integratie van de computer in de mechanische vormgevingstechnieken?

Als je voldoende capaciteiten bezit en de nodige motivatie aan de dag legt, ben je goed voorbereid om het se - n - se computergestuurde mechanische productietechnieken aan te vangen. Leerlinggerichte initiatieven worden gestimuleerd. Vakoverschrijdende projecten, uitwisselingen, ... het hoort er allemaal bij. Ben je voor dit alles gemotiveerd, dan zul je niet alleen uitblinken in deskundigheid wat betreft je specialisatie, maar ook wat betreft sociale vaardigheden.

Toekomst
Moet het nog gezegd: de bedrijfswereld staat te popelen van ongeduld om gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel aan te trekken. In tal van bedrijfstakken zijn er vele toepassingen die rechtstreeks betrekking hebben met bovengenoemde specialisatie. Kortom, toekomst verzekerd!

Stage
Meer dan elders vraagt een specialisatie om de verworven kennis te toetsen aan de concrete bedrijfspraktijk. De praktijk in de labo's laat al iets vermoeden van de concretisering van een theoretisch concept. Maar, de twee weken durende stage in een bedrijf vult je praktijkervaring gepast aan. Bovendien word je ondergedompeld in de wereld van een door jou niet zo bekende bedrijfscultuur. Een tussentijdse evaluatie kan je eventueel helpen om je stage nog doelgerichter aan te pakken.

LESSENTABEL DERDE GRAAD SE - N - SE COMPUTERGESTUURDE MECHANISCHE PRODUCTIETECHNIEKEN

Godsdienst
(2u)
Realisaties computergestuurde mechanische productietechnieken:
stages
labo CAD
3D-meetlabo
optimalisatie mechanisch ontwerp en realisaties
planning kwaliteitsbeheersing, kostprijs  
28u
TOTAAL
(30)/28u

Terug naar overzicht Studierichtingen